Ellmann CUP 2020

Turniiri korraldus

 • Turniiri korraldab JK Jalgpallihaigla.
 • Turniiri tegevkorraldaja on Kuldar Pajula, kes lahendab kõik organisatoorsed küsimused.
 • Turniiri distsiplinaarsed küsimused lahendab vastav komisjon, kuhu kuulub 3 kohtuniku ja turniiri korraldaja.

Võistkondade kohustused

 • Turniirist osavõtvad võistkonnad kohustuvad järgima käesolevat juhendit ja teisi jalgpalli reguleerivaid dokumente.
 • Võistkonnad vastutavad oma mängijate, ametiisikute, liikmete ja toetajate käitumise eest.

Mängijate kohustused

 • Mängijad kohustuvad kinni pidama lojaalsuse, ausameelsuse ja sportlikkuse printsiipidest vastavalt Ausa mängu (inglise keeles Fair Play) põhimõtetele ning tunnustama käesolevat juhendit ning teisi jalgpalli reguleerivaid dokumente.

Turniiri süsteem

 • Turniir jaotatakse aastast 2020 kahte divisjoni – A ja B divisjon.
 • A divisjonis selgitatakse välja Ellmann Cupi võitja.
 • 2020 aastal tagab A divisjoni koha kõik 2019. aastal osalenud võistkonnad. Kui mõni võistkond loobub A divisjonis mängimisest, siis tagab A divisjoni koha B divisjonile registreerunud võistkond registreerimisjärjekorra alusel.
 • Esialgu A divisjoni kohast loobunud võistkond peab pärast ümbermõtlemist alustama turniiri B divisjonist.
 • 2019. aastal turniiril mitte mänginud võistkonnad alustavad oma teekonda B divisjonist.
 • A divisjonis mängib 16 võistkonda, kus selgitatakse välja kõik kohad 1. kuni 16.
 • Võitja võistkond tõstab pea kohale Ellmanni rändkarika.
 • 2021. aastaks tagab A divisjoni koha 10 parimat võistkonda ja JK Jalgpallihaigla.
 • Kohad 12-16 langevad järgmiseks aastaks B divisjoni.
 • B divisjoni saavad registreeruda kuni 16 võistkonda vastavalt registreerimisjärjekorra alusel.
 • B divisjonis mängitakse välja kohad 1 – 16. Võitja võistkond tõstab peakohale Ellmann Cupi väikekarika.
 • 2020. aasta B divisjoni 5 parimat võistkonda tagavad endale aastaks 2021 koha A divisjoni.
 • Mõlemas divisjonis jagatakse võistkonnad nelja alagruppi. Esimesed kaheksa kohta selgitatakse välja veerandfinaal süsteemidega ja 9-16 koht mängitakse välja vastavalt paika pandud süsteemile – 9.-10. koht alagruppide 2 parimat III kohta, 11.-12. koht alagruppide 2 nõrgemat III kohta jne. (süsteem pannakse paika punktide võitude ja väravate vahe arvuga)
 • Korraldajad jätavad õiguse turniirisüsteem muutmiseks vastavalt osalejate arvule.
 • Igale osalejale garaneeritakse vähemalt 4 mängu.
 • Alagrupist pääseb edasi kaks võistkonda, kellele garaneetritakse 7 mängu
 • 1-8 koha selgitavad alagruppide kaks parimat võistkonda.
 • Alagrupiturniiril annab võit 3 punkti, viik 1 punkti, kaotus 0 punkti,
 • Võrdsete punktide korral määratakse paremusjärjestus järgmiselt:
  omavahelise mängu punktid,
  omavahelise mängu väravatevahe,
  omavahelistes mängudes löödud väravate arv,
  üldine väravatevahe,
  löödud väravad,
  penaltid.
 • Kohamängudes/veerandfinaalides/poolfinaalides/finaalis selgitatakse viigilise normaalaja tulemuse korral võitja penaltite teel(3 penaltit, pärast seda kuni esimese eksimuseni, kuid mitte rohkem kui 8 vooru. Pärast seda otsustakse kõrgeim koht/edasipääseja loosi teel).

Turniirist osavõtjad

 • Ellmann Cupil ei või osaleda mängijad, kes on turniiri toimumise päevale eelnenud 420 päeva jooksul mänginud II liigas, Esiliiga Bs, Esiliigas, Rannajalgpalli Meistriliiga või Saalijalgpalli Meistriliigas.
 • Turniiril ei tohi osaleda mängijad, kes on viimase 5 aasta jooksul mänginud Eesti kõrgeimas liigas – Premium Liigas
 • Väljaspool Eestit tuleva võistkonna mängijad ei tohi omada profi lepingut viimase seitsme aasta jooksul. Võistkonna registreerimine
 • A divisjoni tagavad koha 2019 aasta võistkonnad või nende loobumise korral siis B divisjonisse registreerunud esimesed võistkonnad.
 • A divisjoni koha taganud võistkonnad peavad hiljemalt 15.detsembriks 2019 kinnitama oma osaluse turniiril.
 • B divisjoni käib registreerumine turniiri kodulehel alates selle väljakuulutamisest kuni kohtade täitumiseni. Turniirile pääsevad 16 esimesena registreerunud võistkonda.

Turniiritasu

 • Tasumisel kuni 31. jaanuar 2020 – 95 EUR
 • Tasumisel kuni 28. veebruar 2020 – 120 EUR
 • Tasumisel alates 1. märtsist 2020 kuni turniiripäevani– 150 EUR
 • Turniiritasu peab olema laekunud hiljemalt soodustuse viimase päeval.
 • Turniiritasu ei tule tasuda 2019 aasta turniiri võitjal.

Karikas ja diplomid

 • Korraldajad autasustavad turniiri kõiki võistkondi karika ja diplomiga.
 • Turniiril kõige rohkem väravaid löönud ja parimat mängijat ning parimat väravavahti autasustatakse eriauhinnaga. Kui enim väravaid on löönud võrdselt kaks või rohkem mängijat, autasustatakse parima väravalööja auhinnaga mängijat, kes mängis võistkonnas, mis saavutas turniiril kõrgema koha.

Mängijate ülesandmine

 • Mängijaid antakse turniiril osalemiseks võistkonda üles korraldajate poolt saadetud elektroonilise registreerimisvormi ja seda saab teha kuni oma turniiri (mitte võistkonna) esimese mänguni. 50% mängijatest peab olema üles antud 24 tundi enne oma turniiri esimest mängu.
 • Ühte võistkonda on lubatud üles anda kuni 15 mängijat,
 • Mängija tohib turniiril esindada vaid ühte võistkonda.

Mängureeglid
Mängimisel järgitakse FIFA poolt avaldatud „Mängureegleid“ alltoodud täiendustega:

 • Mängitakse „jooksva ajaga“ 20 minutit.
 • Mängud toimuvad kahel väljakul.
 • Väljakul on korraga 7 mängijat (6 väljakumängijat ja väravavaht). Minimaalne mängijate arv väljakul on neli (4). Vähema mängijate arvu korral mängu ei alustata, võistkonnale arvestatakse kaotus, vastasvõistkonnale võit ning tulemuseks märgitakse – : +.
 • Vahetused lubatud jooksvalt koos tagasi vahetustega piiramata.
  punase kaardi saanud mängija saab automaatselt mängukeelu järgmiseks mänguks. kaks kollast kaarti ühes mängus ühele ja samale mängijale tähendab automaatselt punast kaarti ja mängukeeldu järgmiseks mänguks võistkonna mängijad ja treenerid on kohustatud viibima mängu ajal väljaku küljejoon taga neile spetsiaalselt ettevalmistatud pinkidel.
 • mängijate lahkumine väljakult ning minek väljakule on lubatud ainult oma ala juures. Sellest nõudest mittekinnipidamine toob kaasa võistkonna karistamise kollase kaardiga.
 • mänguväljaku mõõtmed on 24×48 meetrit.
  jalgpalliväravate mõõtmed on 2×5 meetrit.
  Turniiril mängitakse palliga nr 5
 • Vahetused lubatud jooksvalt koos tagasi vahetustega piiramata.
 • punase kaardi saanud mängija saab automaatselt mängukeelu järgmiseks mänguks.
 • kaks kollast kaarti ühes mängus ühele ja samale mängijale tähendab automaatselt punast kaarti ja mängukeeldu järgmiseks mänguks
 • võistkonna mängijad ja treenerid on kohustatud viibima mängu ajal väljaku küljejoon taga neile spetsiaalselt ettevalmistatud pinkidel.
 • mängijate lahkumine väljakult ning minek väljakule on lubatud ainult oma ala juures. Sellest nõudest mittekinnipidamine toob kaasa võistkonna karistamise kollase kaardiga.
 • mänguväljaku mõõtmed on 50×64 meetrit.
 • jalgpalliväravate mõõtmed on 2×5 meetrit.
 • Turniiril mängitakse palliga nr 5

Mänguvormid ja jalgpallisaapad

 • Ühe võistkonna mängijad peavad kandma sama värvi mängusärke ja soovitavalt ka pükse ning põlvikuid. Kohustuslik on kanda säärekaitsmeid.
 • Sama värvi mängusärkide korral vahetab särgid mängus teisena märgitud võistkond.
 • Väravavaht peab kandma väljakumängijatest erinevat värvi riietust.
 • Number mängusärgil peab vastama mängijale võistkonna ülesandmislehel määratud numbriga ja igal mängijal peab olema teistest erinev number. Mängija peab turniiri jooksul mängima ühe ja sama numbriga.
 • Turniiril tuleb mängida kunstmuru- või sisejalgpallisaabastega vastavalt lisale 1.

Ausa mängu tunnustamine

 • Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikega.

Distsiplinaareeskiri

 • Juhul kui võistkonnas osaleb keelatud mängija, siis antud mängutulemus tühistatakse ja määrusi rikkunud võistkonnale arvestatakse kaotus ning turniiritabelisse kantakse – : … (vastaste löödud väravate arv). Mängija eemaldatakse turniirilt, võistkond omab õigust edasi mängida.
 • Vale nime all mänginud mängija eemaldatakse turniirilt, võistkond diskvalifitseeritakse.
 • Võistkonna ülesandmislehel valeandmeid esitanud võistkond diskvalifitseeritakse turniirilt.
  Vaidluste lahendamine
 • Kõikidest protestidest ja kaebustest tuleks turniiri korraldajatele teada anda ühe minuti jooksul pärast mängu lõppu. Kaebuse esitamise eest tuleb maksta 50 eurot, mis ei kuulu tagastamisele.
 • Turniiri korraldajate komisjoni/kohtunikekogu otsus on lõplik.

Ettearvamatud asjaolud ja erandid

 • Juhendis reguleerimata küsimustes võtab vastu otsuse kohtunikekogu (kohtunikud+korraldaja)

Lisa 1

Lubatud/keelatud jalanõud

Copyright 2019 Ellmann CUP